בקיץ 2018 נפתח לקהל מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב. המוזיאון הוא מוסד מוביל לתיעוד ולמחקר רב-תחומי של המגוון הביולוגי של ישראל וסביבתה. המוזיאון אמון על גילוי, איסוף וקִטלוג של מיליוני פריטים המתעדים את החי והצומח באזור, לצד תיעוד ההתפתחות וההיסטוריה של האדם ויחסי הגומלין שלו עם סביבתו.

אלפי פריטים מהאוסף, המשמש בעיקרו למחקר, מוצגים לקהל הרחב, בתערוכות המרחב הציבורי של המוזיאון.