בישראל חיים כיום רק שישה מינים של דו-חיים:
  • הקרפדה הירוקה- Bufo viridis
  • טריטון הפסים- Ommatotriton vittatus
  • סלמנדרה כתומה- Salamandra salamandra
  • צפרדע הנחלים- Pelophylax ridibundu/Rana levantina
  • אילנית מצויה Hyla savignyi
  • חפרית עין החתול Pelobates syriacus
מין נוסף, עגולשון שחור גחון Discoglossus nigriventer­ – נכחד עם ייבוש ימת החולה בשנות החמישים של שנות ה-20.
 
בהתאם לכך, אוסף הדו-חיים הוא הקטן ביותר מבין אוספי חולייתני היבשה באוניברסיטת תל אביב. למרות זאת הוא מכיל 2,300 מוצגים, המייצגים את כל המינים החיים כיום בישראל (המוצג היחיד של המין הנכחד Discglossus nigriventer נמצא באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים).

מקורם של כ-75% מהמוצגים הוא מישראל. מכיוון  שישראל נמצאת בגבול התפוצה הדרומי ביותר של כמה מהמינים הללו, אוכלוסייתם מייצגת יחידות אבולוציוניות מעניינות. מוצגים נוספים באוסף הגיעו מאיטליה ומטורקיה. סך הכול מכיל האוסף כמאה מינים של דו חיים, שנאספו במהלך 75 שנים. רבים מהמוצגים באוסף הדו-חיים נאספו על ידי פרופסור היינריך מנדלסון, מהמייסדים של אוניברסיטת תל אביב, מחלוצי שמירת הטבע בארץ ישראל ומייסד אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטת תל אביב.

אוספים