אוסף העופות כולל 16,000 פריטים, והוא הגדול באוספי חולייתני היבשה. הפריטים באוסף מייצגים יותר מ-800 מינים, ובהם רוב המינים המתרבים בישראל, נודדים דרכה או חורפים בה. האוסף כולל גם מוצגים של מינים מזדמנים, למשל האלבטרוס לבן כיפה Thalassarche cauta היחידי שתועד מעולם בישראל.
רוב המוצגים (מעל 85%) מקורם בישראל. בנוסף לישראל מיוצגות באוסף גם 60 מדינות אחרות (מספר רב במיוחד של מוצגים מאיטליה, ממצרים, מקפריסין ומאתיופיה). המינים בעלי המספר הרב ביותר של פריטים באוסף (יותר מ-150 פרטים לכל מין) הם דרור הבית Passer domesticus, חוגלת סלעים Alectoris chukar, בולבול צהוב-שת  Pycnonotus xanthopygos ופשוש Prinia gracilis.

אוסף העופות מכיל את המוצגים העתיקים ביותר באוסף חולייתני היבשה של אוניברסיטת תל אביב (חלקם נאספו כבר בשנת 1876). חלק נכבד מאוסף העופות הוא פרי איסופו של חובב טבע פרטי בשם חיים חובל שתרם בסוף שנות התשעים של המאה ה-20 יותר מ-5,000 פריטים.

אוספים