במהלך המחקרים, הניטורים, מסעות האיסוף וסיורי השדה מצולמים צילומי טבע של בעלי חיים, צמחים, נופים ותופעות טבע שונות. צילומים אלו מהווים נדבך חשוב בתיעוד הטבע של ישראל והאזור.

באתר זה ניתן למצוא תמונות של פריטים מהאוספים בלבד. תמונות כלליות של בעלי חיים צמחים ונופים ניתן למצוא באתר של קמפוס טבע. התמונות מסודרות לפי קבוצות, לא תמיד שוות מעמד בהיררכיה של הטקסונומיה. מיון זה נועד לאפשר לכל אחד מכם, מדען או חובב, למצוא את התמונות שחיפשתם.

כל התמונות מופיעות בשני גדלים: תמונה ממוזערת ותמונה גדולה יותר עד רוחב של 490 פיקסלים. לחיצה על התמונה הממוזערת תוביל אתכם לעמוד עם התמונה המוגדלת ופרטיה. בחלק מהתמונות לחיצה על להגדלת התמונה יוביל לגודל שלישי ברוחב של 800 פיקסלים.

© כל הזכויות של התמונות שייכות לצלמים/מוזיאון. ניתן לעשות שימוש לצרכים חינוכיים-פרטיים בכל התמונות המופיעות באתר. כל שימוש אחר (דפוס, אינטרנט וכדומה) מותנה בקבלת אישור מהמוזיאון והצלם. אין לשכפל את מאגר התמונות או חלקים ממנו או לשלב את התמונות באתרי אינטרנט ללא רשות מפורשת.