חיטחביים  (Bryozoa)  הידועים גם כ-"אלמוגי תחרה" הינם המערכה הגדולה ביותר מתוך העל-מערכה לופופורטה  (Lophophorata). רוב החיטחביים מצויים בסביבות ימיות אך ישנה מחלקה המצויה במים מתוקים.  מערכה מגוונת זו מכילה כ-6000 מינים חיים ולפחות כפול מזה במאובנים משומרים.

באוסף הנמצא במוזיאון הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב יש כ-200 דוגמאות מישראל מים תיכון וממפרץ אילת וממצרים מהים האדום. רוב האוסף הוגדר על ידי דר' ג'אן- לופ דהו'נדט מצרפת.

חיטחביים מהווים רכיב משמעותי באוכלוסיות צמד ולכן מינים רבים מתפשטים לאורך נתיבי שיט, כאשר הם מובאים על דפנות אניות, ומתבססים כמינים פולשים. הים התיכון ידוע במספר המינים הפולשים הרב שבו אך הידע לגבי מיני החיטחביים הפולשים בחופי ישראל מועט. האוסף הנוכחי מכיל דוגמאות מחמישה עשורים ויותר לאחור ולכן יכול לספק מידע על התפוצה וההתבססות של מינים ימיים באגן המזרחי של הים התיכון.

אוספים