אמנון היאור הוא דג ממוצא אפריקאי ששכן בארץ רק בנחל הירקון ובמעיינות ראש העין. הדג נכחד כתוצאה מזיהום הנחל. המין נכחד מארצנו בשנות ה-70  עקב זיהום הנחל.

טברנון לסתני הוא מין שהיה אנדמי לכינרת. מאז שנת 1990 לא נמצאו פרטים של מין זה בשלל הדיג או במחקרים שהתבצעו בכינרת.

נון החולה הוא דג קרקע קטן וחסר קשקשים שהיה אנדמי לאגם החולה ולשפכי הנחלים באזור. המין נכחד מהארץ ומהעולם בשנות ה-50, לאחר ייבוש החולה. 

לבנון החולה הוא מין שהיה אנדמי לעמק החולה. אוכלוסיית הדג נכחדה כמעט לחלוטין לאחר ייבוש האגם. לאחר ייבוש הביצה חדרו פרטים אחדים של המין לשפכי הנחלים, ואוכלוסייה קטנה שרדה בשמורת החולה במשך שנים רבות לאחר הייבוש. בתחילת שנות ה-80 אוכלוסייה זו נכחדה, ועימה נכחד המין.

.

אוספים