אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטת תל אביב צמחו מתוך מחקריהם של מדעני האוניברסיטה, כמקובל באוספים אוניברסיטאיים בעולם. במהלך השנים האוספים התרחבו מאוד, ולמרות זאת הם מוחזקים כיום בתנאים קשים שאינם הולמים שימור חומר אורגני. תנאים אלו מונעים פיתוח הולם של אוספי הטבע, מקשים על המחקר וההוראה, מסכנים את עתידם של האוספים ואף מזיקים לבריאות העובדים.

בשנים האחרונות נעשה מאמץ משמעותי  להקים בניין מוזיאון  הולם לאוספי הטבע, בתמיכתם הנדיבה של מייקל וג'ודי שטיינהרדט וקרן יד הנדיב,  ובסיוע ותמיכה של הוועדה לתכנון ותקצוב של ההשכלה הגבוהה בישראל (הות"ת)המשרד להגנת הסביבהמשרד החקלאות ופיתוח הכפר,משרד התיירות והקרן הקיימת לישראל. כל זאת בהתאם להמלצות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, אשר הכירה באוספים כמפעל לאומי והמליצה במיוחד על תמיכה ברמה הגבוהה ביותר בבינוי לצורכי האוספים באוניברסיטת תל אביב. כן תומכים בהקמת המוזיאון ובהצטיידות הגב' מילי פיליפס מאוסטרליה, עיזבון האחים שיינמן מקנדה, קרן משפחת אריסון, תוכנית מורשת במשרד ראש הממשלה ומשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

פרויקט של בניין המוזיאון החדש

הוקמה ועדת היגוי, שמטרתה לעקוב אחר התקדמות הבניין, הכוללת את:

ד"ר סיניה נתניהו, מדענית ראשית, המשרד להגנת הסביבה – יו"ר

ד"ר יואב מוטרו, השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דייויד מינגלגרין, החברה הממשלתית  לתיירות

יונתן אבן-טוב, הות"ת

נרי אזוגי, סמנכ"ל כספים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' תמר דיין, מנהלת אוספי הטבע, אוניברסיטת תל אביב

אלדר קצביץ', מהנדס האוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב

עיריית תל אביב יפו העמידה לרשות המוזיאון מגרש מול שער בית התפוצות, האוניברסיטה הקימה ועדה לבחירת האדריכל בראשות מר דוד לויתן, שפנתה לחמישה משרדי אדריכלים וקיימה תחרות סגורה, שבעקבותיה נבחר משרד קימל-אשכולות לתכנון הבניין.

 ב-6 במאי 2010 הונחה אבן הפינה למוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי.

ביולי 2018 נפתח המוזיאון לקהל הרחב. 

טקס הנחת אבן הפינה

טקס הנחת אבן הפינה

טקס הנחת אבן הפינה