מוזיאון הטבע של אוניברסיטת תל אביב הכולל את המוזיאון הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב, את האוספים הלאומיים של אצות, פיטריות וחזזיות ואת האוסף הלאומי של אנתרופולוגיה ביולוגית, מאפשרים מעקב פעיל, מתעדכן ומקיף של המגוון הביולוגי בישראל והאזורים הסמוכים. באוספים יש מיליוני דגימות המשקפות את השינויים בחי ובצומח של ישראל והאזור ביבשה, בים ובמים מתוקים במהלך המאה האחרונה, כמו גם את ההתפתחות וההיסטוריה של המין האנושי. כיוון שכך, הם מהווים תשתית מחקר משמעותית עבור מדענים ברחבי העולם, והם גם זמינים לציבור הרחב באמצעות פעילויות קמפוס טבע.

 
 

 

אוספים