מחלקת  העכבישנים  ,(Arachnida)  הכוללת  11 סדרות היא  המחלקה השנייה בגודלה במערכת  פרוקי הרגליים  .(Arthropoda) בארץ נציגים משבע סדרות: עקרבאים (Scorpiones), זוטקרבאים (Pseudoscorpiones),  עקרבישאים (Amblypygi), עכשובאים  (Solifugae), רגלבישאים (Opiliones), אקריות  (Acari)  ועכבישאים  (Araneae).

אוספים