אוסף החרקים במוזיאון הזואולוגי של אוניברסיטת תל-אביב הוקם ע"י פרופ' יהושע קוגלר ז"ל, שהיה גם אוצר האוסף במשך שנים רבות. בשנת 1980 החליף אותו בתפקיד זה ד"ר אמנון פרידברג הממלא את התפקיד גם עתה. בתחילה הוחזק  האוסף בקמפוס של אוניברסיטת ת"א באבו-כביר, בדרום ת"א, ו ב-1974 הוא הועבר לקמפוס ברמת אביב.

באוסף ישנם כשני מיליון חרקים משופדים בסיכות, מספר בלתי מבוטל של פרטים משומרים באלכוהול וחלק קטן יותר באוסף המשומר בדרכים אחרות (לדוגמא במתקנים מיקרוסקופיים). בעשורים האחרונים התווסף גם אוסף של חרקים חיים.

אנו מעריכים שקיומו בישראל של כשליש מכ-15,000 המינים, שנאספו בארץ ושמורים באוסף, טרם תועד בספרות המדעית. מספר מיני חרקים שכיום נחשבים למינים שנכחדו מהארץ מיוצגים באוסף, ככל הנראה ייצוג בלעדי. חלק מהאוסף ממוחשב ונמצא במאגרי המידע של כלל אוספי הטבע שבאוניברסיטה, בעוד שיתר החומר נמצא בתהליכי מחשוב, תהליך איטי הדורש זמן רב, במיוחד כשמדובר בחרקים.

בדומה לאוספי טבע אחרים באוניברסיטה, אוסף החרקים מתמקד בעיקר בפאונה של ישראל ואזורים סמוכים, אך קיימים בו גם חרקים מרחבי העולם. כל 26 סדרות החרקים המוכרות בישראל מיוצגות באוסף, שהוא הגדול והמייצג ביותר מסוגו בארץ. באוסף ניתן למצוא כמעט את כל המשפחות (מאות), הסוגים והמינים המוכרים מישראל וכן כ-1500 מינים בלתי מתוארים. האוסף כולל מאות טייפים (type specimens), ביניהם כ-100 primary types.

כיום האוסף מוחזק בתנאים לא ראויים, בארבע קומות שונות בבניין שרמן שבקמפוס: במשרדים, במעבדות ובמסדרונות. מרבית האוסף שמור במגירות וארונות אחסון סטנדרטיים אך חומר רב, שנתרם לאוסף לאורך השנים, מוחזק עדיין בריהוט מקורי ומגוון. תרומות הגיעו מאנשים פרטיים וממוסדות, ותרומות חשובות במיוחד הגיעו מהאוניברסיטה העברית.

אוסף החרקים הוא מבין האוספים הפעילים ביותר באוניברסיטה, מבחינות מדעיות ואחרות. הוא גדל ללא הפסקה, אם בעקבות איסופים שגרתיים או מיוחדים בשדה או בזכות תרומות. החומר נקלט ע"י צוות האוסף, ממוין ומוגדר, אם אפשר לרמת המין, ולאחר מכן נשלח למומחים בארץ או (במרבית המקרים) בחו"ל. מחקרה של קבוצה מסוימת מסתיים עם חזרתו של החומר מידי המומחה, סידורו הסופי באוסף ופרסום התוצאות במאמר, לעיתים בשיתוף עם האוצר המקומי. פורסמו מאות מאמרים המבוססים על חומרים מהאוסף, ומאמרים רבים נמצאים בשלבי הכנה שונים. הקשרים הבינלאומיים מתבטאים במאמרים המשותפים אך גם בביקוריהם של למעלה מ-100 מדענים בעשור האחרון.

הפעילויות המרכזיות באוסף מתמקדות במאמץ לאסוף, לשמר, לחקור ולתעד את הפאונה המקומית ובכך להכיר ולהבין את המגוון הביולוגי המקומי. פעילויות אחרות נובעות מהשירותים השונים הניתנים למגוון ארגונים ואנשים, כגון קורסי לימוד, עבודות תלמידי מחקר, ושירותי זיהוי עבור כל דורש, בעיקר מהתחום החקלאי ובפרט עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות.

כיום, 10 מדענים של האוניברסיטה (ברובם מומחים לקבוצה מסוימת) עובדים באופן שוטף עם האוסף, בסיועם של 5 טכנאים. לאורך השנים, מספר גדול של סטודנטים למחקר נעזר באוסף ובמשאביו (כגון המומחים) או עסק בחקר של קבוצות מסוימות. כיום ישנם חמישה תלמידי דוקטורט, שני תלמידי מוסמך וארבעה פוסט-דוקטורנטים שמחקרם מתמקד באוסף.

צוות האוסף משקיע את מירב זמנו בפעילויות השוטפות היומיומית. אף על פי כן, קיימות תכניות רבות לעתיד, ביניהן המשך שדרוג תנאי האחזקה של האוסף (לדוגמא העברה לארונות אכסון סטנדרטיים), שדרוג צורת רישום חומר באוסף כגון מחשוב במאגר נתונים, יצירה של רשמית טייפים (type materials), הקמת ספריה מרכזית ועוד.

אוספים