אוספי טבע חיים ומתפקדים חייבים בתוכנית איסוף פעילה.
 האוספים שלנו גדלו מאוד בעשרות השנים מאז הוקמו. חלק מגידול זה נובע מעבודות האיסוף, הניטור, ההוראה והמחקר של צוות המוזיאון.
בנוסף לכך, חלק מצוות האוספים מקיים גם מסעות איסוף בחו"ל כחלק מתוכניות המחקר שלהם לחקר המגוון הביולוגי ברחבי העולם.
 
מדיניות האיסוף שלנו:
  • חולייתנים: איסוף של פגרים בלבד. מרבית הפריטים מגיעים לאוספים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, אשר אוספים את הפגרים ושומרים אותם לתיעוד באוסף.
  • דגים וחסרי חוליות: איסוף פעיל ומבוקר. האיסוף מתואם בארץ עם רשות הטבע והגנים ובחו"ל עם הגורמים הרלבנטיים בכל מדינה.

חלק אחר של הגידול הוא תוצאה של תרומות אוספים שהועברו אלינו ממוסדות אחרים ומאנשים פרטיים הרואים בנו אוסף לאומי.

חשוב לציין כי כל איסוף של פריטים מהטבע חייב להיות מתואם עם רשויות שמירת הטבע.
 פעילות איסוף שאינה מתואמת אינה חוקית!

בתמונה: ליאוניד פרידמן אוסף חרקים ליד מרום גולן. מקןר התמונה: עוז ריטנר

אוספים