בשנת 2007 הכיר משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל   באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטת תל אביב כמרכז ידע תשתיתי בתחומי החקלאות והסביבה. מרכז ידע תשתיתי הוא מרכז הממוקם במוסדות מחקר קיימים. המטרה העיקרית של מרכז הידע היא מתן שירות לחוקרים והעברת ידע מתקדם קיים, ולא יצירת ידע חדש, כמקובל בפרויקטי מחקר. הכרה זו איפשרה  לנו שדרוג של האוספים כתשתית מחקר, קידום המחקר באוספים וקידום הכשרת הדור הבא של מדענים העורכים מחקר המבוסס על אוספים.

דו"חות מדעיים שהוגשו למשרד המדע והטכנולוגיה: (באנגלית)