"שונית האלמוגים הינה ישות סימביוטית שנמשכת מהעבר הרחוק לעבר עתיד לוטה בערפל, בעבורה אור הוא כוח מניע , נוטריינטים במים הם הדלק ושאר הרכיבים של המערכת כולה, המרכב, אחוזים יחד במערך אין סופי של יחסי גומלין."  

 לב פישלזון

 

אוספים