במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט האוצרים הם חברי סגל אקדמי בכיר במחלקות לזואולוגיה, ביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה של צמחים (הפקולטה למדעי החיים), החוג לאנטומיה, החוג לאורתודונטיה (הפקולטה לרפואה) והמכון לארכיאולוגיה (הפקולטה למדעי הרוח). הם מסתייעים באוצרים נלווים, חברי סגל אקדמי בכיר וחוקרים המומחים לקבוצות טקסונומיות מסוימות המיוצגות באוספים. בשנים האחרונות הייתה לנו הזכות לקלוט מדענים עולים חדשים המכהנים כאוצרים ומנהלי אוספים ותורמים תרומה עצומה, במיוחד בידע טקסונומי.

הצוות המקצועי מופקד על עבודת היום-יום של ניהול האוספים ובכלל זה איסוף, קליטת פריטי אוסף, שימור, מחשוב, משלוח פריטי אוסף למדענים בחו"ל, סיוע למדענים ואנשי מקצוע העושים שימוש באוספים ועוד. מדובר בצוות מקצועי ואיכותי שנושא על כתפיו את מרבית העומס של פיתוח ושימור האוספים.

מתוך ראיית חשיבות קידום המחקר והאוצרות באוספים, הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה בישראל (הות"ת) תומכת בהכשרת מדענים צעירים באמצעות מערך מלגות פוסט-דוקטורט ייעודי.