בשל החשיבות הלאומית והציבורית של אוספי הטבע באוניברסיטת תל אביב, ביקשנו לקיים את פעילותם בחסות מועצה מדעית-ציבורית הכוללת אישים מובילים בתחום המדע, התרבות, התיירות, החקלאות, החינוך, הספרות ועוד. רבים מן החברים מלווים את פעילות האוספים בעשור האחרון ותרמו איש-איש בתחומו תרומה משמעותית ביותר להתפתחות המדעית והציבורית של פעילות האוספים
 
במועצה המדעית-ציבורית חברים: