אוסף האצות, עשבי הים וצמחי המים המתוקים של אוניברסיטת תל אביב הוא הגדול מסוגו בלבנט. האוסף מכיל מעל ל-30,000 פריטי אוסף מתויגים. רובו המכריע מורכב מאצות שנאספו לאורך חופי ישראל וסיני. האוסף נמצא בתחילת תהליך קטלוג ממוחשב שמסתמך בין היתר על קטלוג קיים. בסוף התהליך יהיו הנתונים זמינים למחקרים אקדמיים של אצות מאוניברסיטאות בעולם.

אוסף החזזיות כולל פרטים שנאספו בישראל ופרטים מחו"ל. החומר נמצא במצב מיובש ונתון במעטפות עם פרטי מקום האיסוף והתאריך.

אוסף הפטריות משמש כאוסף משווה למחקרים מדעיים ומסייע בהכנת קטלוגים של מיני פטריות מקומיים ואזוריים.
כמו כן, האוסף מהווה מאגר גנטי חשוב. האוסף באוניברסיטת תל- אביב מכיל יותר מ – 5500 פרטים, מ - 810 מינים, שנאספו במשך 40 שנה ע"י פרופ' ניסן בנימיני:
80 מינים של פטריריות, Myxomycetes
400 מינים של פטריות כובע, Agaricales
330 מינים של פטריות עילאיות, Ascomycomycotina ,Basidiomycotina 

אוספים