מלכי ספודק

2015-, פוסטדוקטורנטית, אגף אנטומולוגי

פרטים נוספים...

ענת פלדמן

2015- , פוסטדוקטורנטית, אגף חולייתנים

פרטים נוספים...

טאקויה איוומורה

2015 , פוסטדוקטורנט, אגף חולייתנים

פרטים נוספים...

קאטרינה פלורנובה

2015, פוסטדוקטורנטית, אגף אנתרופולוגי

פרטים נוספים...

שרון רנן

2014- , פוסטדוקטורנטית, אגף חולייתנים

פרטים נוספים...

קארין תמר

2014- , פוסטדוקטורנטית, אגף חולייתנים

פרטים נוספים...

אירינה זונשטיין

2014- , פוסטדוקטורנטית, אגף אנטומולוגי

פרטים נוספים...

גדעון פיזנטי

2014- , פוסטדוקטורנט, אגף אנטומולוגי

פרטים נוספים..

עמרי ברונשטיין

2013-2014 , פוסטדוקטורנט, אגף חסרי חוליות

פרטים נוספים...

נגה סוקולובר

2013- , פוסטדוקטורנטית, אגף חסרי חוליות

פרטים נוספים...

מירב מאירי

2013- , פוסטדוקטורנטית, אגף ארכיאו-ביולוגי

פרטים נוספים...

הילה מאי

2013, פוסטדוקטורנטית, אגף אנתרופולוגי

פרטים נוספים...

רזי הופמן

2013-, פוסטדוקטורנט, אגף האצות

פרטים נוספים...

אחיק דורצ'ין

2013-2014 , 2015 פוסטדוקטורנט, אגף אנטומולוגי

פרטים נוספים...

גיל קופלוביץ

2014- 2013, פוסטדוקטורנט, אגף חסרי חוליות

פרטים נוספים...

רועי דור

2012-2013, פוסטדוקטורנט, אגף חולייתנים

פרטים נוספים..

רחל שריג

2012-2014, פוסטדוקטורנטית, אגף אנטומולוגי

פרטים נוספים...

אפרת גביש-רגב

2008-2009, 2011-2013,  פוסטדוקטורנטית, אגף אנתרופולוגי

פרטים נוספים...

ענת הבר

2010-2013, פוסטדוקטורנטית, אגף ארכיאו-ביולוגי

פרטים נוספים...

ינון שרף

2012, פוסטדוקטורנט, אגף אנטומולוגי

פרטים נוספים...

יוני בלמקר

2012, פוסטדוקטורנט, אגף דגים

פרטים נוספים...

נועה שנקר

2008-2009, 2011-2012, פוסטדוקטורנטית, אגף חסרי חוליות

פרטים נוספים...

קורינה בזלת

2011-2012, פוסטדוקטורנטית, אגף אנטומולוגי

פרטים נוספים...

קלאודיה דריס

2009-2011, פוסטדוקטורנטית, אגף אנטומולוגי

פרטים נוספים...

הדס שטייניץ

2009-2010, פוסטדוקטורנטית, אגף חולייתנים

פרטים נוספים...

מרב וונשק

2009-2010 פוסטדוקטורנטית באגף אנטומולוגי

פרטים נוספים...

.