האוסף הארכיאוזואולוגי במוזיאון הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב מכיל ממצאי עצמות בעלי חיים מכ-70 אתרים ארכיאולוגים בישראל, אשר נחפרו על ידי רשות העתיקות ועל ידי אוניברסיטאות שונות.

 עצמות בעלי החיים שנאספו בחפירות מייצגות את הפאונה של ישראל מתקופות פרהיסטוריות, מקראיות וקלאסיות. הן מייצגות חיות בר, חיות משק, ציפורים, דגים, מכרסמים, זוחלים ודו חיים. הממצא הפאוניסטי משמש למחקר ארכיאוזואולוגי העוסק בשאלות אקולוגיות, אנתרופולוגיות וארכיאולוגיות. הוא מאפשר לשחזר את אורחות חייו של האדם בתקופות קדומות, ללמוד על החי והאקלים בסביבה הקדומה וכן על יחסי האדם עם סביבה זו.
 
כיום האוסף מאוכסן במכולות סגורות ובמרתף, עובדה המקשה על נגישות החומר וזמינותו למחקר שוטף.

אוספים