מחקר ביוגיאוגרפי

מחקר ביוגיאוגרפי

עוסק בהבנת הגורמים המשפיעים על התפוצה של אורגניזמים חיים ובכלל זה האדם. לצורך זה נחוץ מידע על התפוצה של מינים כיום ובעבר. מידע זה מתבסס כמעט לחלוטין על אוספי טבע, המתעדים הן את תפוצת האורגניזמים והן את השינויים בתפוצה בממד הזמן. מידע זה חיוני גם עבור מחקר יישומי בתחומי החקלאות והסביבה.

מחקר סיסטמטי וטקסונומי

מחקר סיסטמטי וטקסונומי

עוסק בהיכרות ובמיון הבסיסי של אורגניזמים חיים ובהבנת הקשרים האבולוציוניים ביניהם. המומחיות בנושאים אלו הכרחית במחקרים יישומיים חקלאיים ובמחקרי שמירת טבע וסביבה. חשיבות גדולה קיימת גם בתחום ההולך ומתפתח במהירות של זיהוי חומרי טבע בעלי פעילות ביולוגית ובמיוחד תרופות: ידע סיסטמטי חיוני הן לדליית חומר הטבע מן המינים הנכונים והן לזיהוי מינים בעל קשר אבולוציוני קרוב ופוטנציאל לניצול תעשייתי.

מחקר אקולוגי

מחקר אקולוגי

עוסק בהבנת הגורמים המשפיעים על השפע ועל התפוצה של אורגניזמים חיים. לשם מחקר זה נחוצה היכרות בסיסית עם אורגניזמים חיים, ידע על תחומי תפוצתם והבנת דגמי מגוון של אורגניזמים שונים בחברה. ידע זה חיוני לשימור הסביבה בעולם משתנה אשר נשקפים לו איומים סביבתיים הן בטווח הזמן הקצר (זיהום, קיטוע שטחים פתוחים, ניצול יתר) והן בטווח הזמן הבינוני והארוך (שינוי אקלים כדור הארץ).

מחקר שמירת טבע

מחקר שמירת טבע

מזה כ-20 שנה מדע שמירת הטבע מהווה תחום פורמאלי מהמתפתחים במהירות הרבה ביותר בביולוגיה. האתגר הניצב בפני מדע יישומי זה הוא בחינת השאלה כיצד האוכלוסייה האנושית יכולה להתפתח ולענות על צרכיה מבלי לפגוע באופן בלתי הפיך במשאבי הטבע. אוספי טבע הם הארכיון המאפשר הבנת דגמי מגוון, מעקב אחר תפוצות של מינים בהשפעת פעילות אדם, קביעת קדימויות בשימור ופיתוח ועוד.

זיהוי מזיקי חקלאות

זיהוי מזיקי חקלאות

חלק גדול מן הגידולים החקלאיים בעולם נופל טרף למזיקי חקלאות. ההיכרות הבסיסית עם מזיקים אלו (לימוד הזיהוי והתפוצה), המשנים את תפוצתם בעולם עם התפשטות החקלאות, נשענת על אוספים השוואתיים ועל הידע הטקסונומי של האוצרים באוספים. מיותר לציין כי להיכרות זו ערך כספי אדיר, ועל כן משרד החקלאות האמריקאי תומך מתקציבו, במסגרת המוזיאון הלאומי, בקבוצה גדולה של מדענים העוסקים במחקר ובזיהוי בסיסי של חרקים.

זיהוי מינים לצורכי הדברה ביולוגית

זיהוי מינים לצורכי הדברה ביולוגית

חלק משמעותי מן המאמץ העולמי להגן על גידולים חקלאיים מפני מזיקים מבוסס על הדברה ביולוגית. זיהוי מינים לצורך הדברה ביולוגית מתבסס הן על הכרת המזיק החקלאי והן על הכרת אויביו הטבעיים. היכרות זו נשענת על אוספים משווים ועל הידע הטקסונומי של האוצרים.

זיהוי מינים פולשים

זיהוי מינים פולשים

אחד הגורמים הגדולים לאובדן המגוון הביולוגי בעולם ולפגיעה כלכלית משמעותית ביותר בחקלאות הם מינים שהאדם העביר בכוונה או בשוגג ממקום למקום.חלק ממינים אלו עושה חיל במקומות שאליהם הם פלשו וגורם לנזקים כלכליים אדירים. אוספי טבע חיוניים לזיהוי מינים פולשים, ללימוד תפוצת העבר והתפוצה החדשה שלהם ולבחינת דרכי התמודדות עימם.

קביעת קדימויות בפיתוח ופיתוח בר-קיימא

קביעת קדימויות בפיתוח ופיתוח בר-קיימא

מכיוון ששימור המגוון הביולוגי נמצא בסדר היום הבין-לאומי ומדינת ישראל שותפה למדיניות גלובאלית זו, יש צורך לקבוע קדימויות בפיתוח באופן שיאפשר פיתוח בר-קיימא. כזכור, ממשלת ישראל החליטה על אימוץ מדיניות של פיתוח בר-קיימא. לצורך זה חיונית היכרות בסיסית עם רכיבי המגוון הביולוגי ואופן פיזורם במרחב ובזמן. מידע זה נשען רובו ככולו על אוספי טבע.

פיתוח אמצעי ממשק המגנים על הסביבה

פיתוח אמצעי ממשק המגנים על הסביבה

ממשק של שטחים פתוחים חיוני לשמירה על הביוספרה. בעולם המערבי יש היום מאמץ לפתח אמצעי ממשק לפיתוח של חקלאות וייעור המשמרים מגוון ביולוגי מיטבי. לצורך מחקר וניטור בתחום זה יש צורך באוספי טבע.

זיהוי מיני עופות המתנגשים במטוסים

זיהוי מיני עופות המתנגשים במטוסים

לק מן התאונות המחרידות ביותר המתרחשות בתעופה נגרמות מהתנגשות עופות במטוסים. זיהוי העופות שגרמו לתאונות לצורך לימוד אמצעים למזעור הסכנה מתבסס על נוצות עופות השמורות באוספי טבע.

זיהוי מזהמים סביבתיים

זיהוי מזהמים סביבתיים

אוספי טבע הם חומרים אורגאניים המשמרים בתוכם, לעתים קרובות, מזהמים סביבתיים, ולעתים מראים את סימני הנזק שנגרמו עקב מזהמים אלו. מכיוון שהאוספים הם תיעוד מתמשך, הרי שניתן לקבוע על פי דגימות מן האוספים אלו מזהמים מצויים בסביבות שונות וכיצד רמת הזיהום משתנה במהלך הזמן.

הערכת סיכונים אקולוגיים

הערכת סיכונים אקולוגיים

הערכה זו דורשת הבנת דגמים במגוון וכיצד הם צפויים להיות מושפעים על ידי פעילות אדם. במדינת ישראל הערכה זו מחויבת על פי חוק במיזמי פיתוח שונים. מידע בסיסי הנחוץ להערכה אקולוגית זו גלום באוספי טבע.

מחקר של נוצות
חוקר בודק גודל של גולגולת