באוסף הסרטנים (Crustacea) במוזיאון הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב ניתן למצוא למעלה מ – 5,500 דוגמאות שנאספו החל מ – 1940 ועד היום. 5,195 דוגמאות נאספו בים התיכון, 194 מים סוף ו – 36 ממקווי המים היבשתיים בישראל. מבין הדוגמאות ישנם כ – 50 מיני טייפים ((type specimens. כל הדוגמאות  באוסף מעודכנות במאגר הנתונים הממוחשב.

אוספים