אוספי טבע מהווים ארכיוני מחקר ייחודיים אשר בעזרתם ניתן לחקור נושאים החיוניים לשימור המגוון הביולוגי העולמי, כמו גם למחקר מדעי בסיסי: אלו מינים קיימים והיכן, מהי תפוצתם הטבעית, אלו אזורים עשירים יותר במינים או במינים אנדמיים ועל כן יש לתת קדימות לשימורם, כיצד משתנה תפוצת מינים עקב פעילות אדם ומדוע, אלו מינים מצויים באסוציאציה עם אלו מינים אחרים ומה ניתן להבין מכך על הרכב חברות אקולוגיות, אלו שינויי תפוצה או שפע מעידים על התפרצות מינים מקומיים או פלישה של מינים זרים, כיצד צפויים שינויי אקלים גלובאליים להשפיע על תפוצת מינים ועל הרכב חברות אקולוגיות וכיצד אלו צפויים להשפיע על הפיזור של מזיקי חקלאות ונשאי מחלות ועל ידי כך על כלכלת האדם ובריאותו, ועוד. התשובות לשאלות מדעיות אלו הן בסיס חיוני להבנת עקרונות המערכת האקולוגית ולשימורה לטובת האדם.

אוסף של לטאות