לאורך השנים אוספים פרטיים רבים נתרמו ושולבו כחלק מאוספי הטבע הלאומיים. חלקם פרי עמלם של אספנים פרטיים וחלקם נתרמו על ידי מוסדות. אנו חשים כי באחריותנו לדאוג לכל אחד מאוספי הטבע ש"התייתמו", פן תאבד תרומתם הפוטנציאלית למדע. כאן אנו מציגים חלק מן האוספים הללו.

אוספים