בנובמבר 2009 הוועדה לתשתיות מחקר (ות"מ) של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי הכירה באוספי הטבע של אוניברסיטת תל אביב כתשתית מחקר לאומית מאפייני תשתיות מחקר לאומיות הוגדרו כמקדמות את חזית המחקר בישראל, רלבנטיות לקבוצות מחקר שונות ונגישות להן, דורשות עלות תחזוקה גבוהה ומקדמות שיתופי פעולה בינלאומיים. אוספי הטבע של אוניברסיטת תל אביב הם תשתית המחקר הלאומית היחידה מסוגה.