אוספי הטבע של אוניברסיטת תל אביב מתעדים את עולם החי והצומח של האזור במהלך מאה השנים האחרונות, כמו גם את ההתפתחות וההיסטוריה של המין האנושי, והם מהווים תשתית מחקר חיונית למדענים מן הארץ ומרחבי העולם ופתוחים לציבור הרחב באמצעות פעילויות קמפוס טבע.

הפיתוח המתמיד של האוספים הוא פרי המחקר של המדענים שלנו ותלמידי המחקר שלהם, החוקרים את המינים ביבשה, במים מתוקים ובים, וכן פרי פעולות ניטור, סקרים ומחקרים של מדענים אורחים, איסוף של בעלי חיים שמתו בשדה על ידי אנשי השטח של רשות הטבע והגנים וקליטת אוספים משמעותיים של אספנים פרטיים ושל מוסדות אחרים. כך נוצרת תשתית מחקר בעלת חשיבות לאומית ובין-לאומית, החיונית למחקרים בנושאי המגוון הביולוגי, הסביבה וההיסטוריה האנושית.

אנו גאים גם במעורבותנו בשמירת טבע וסביבה ועושים מאמצים להמשיך את המסורת של תרומה לחברה. האוספים משמשים למחקר רב ומגוון בתחום שמירת הטבע ורבים מאנשי צוות המוזיאון  פעילים בפרויקטים של ניטור ושמירת טבע ומשמשים בהנהלות של ארגוני סביבה ושמירת טבע שונים.