אוספי טבע הם ארכיון דינאמי של המגוון הביולוגי. התיעוד הרציף והמתמשך חיוני להבנת תהליכים בטבע ולמעקב אחר דינאמיקות של מערכות אקולוגיות, כמו גם לצורך מחקרים אבולוציוניים וניטור לצורכי שימור הטבע והסביבה.

האיסוף מתבצע על ידי צוות האוספים של אוניברסיטת תל אביב במסגרת מחקריהם השוטפים, מבצעים מיוחדים הכרוכים במפעלי שמירת טבע וחקלאות, עבודות מחקר של תלמידי מחקר וכן איסוף על ידי תלמידים לתואר ראשון של הפקולטה למדעי החיים. גם מדענים ממוסדות אחרים מהארץ ומחו"ל מפקידים אוספים תוצר מחקריהם באוספי הטבע שלנו, וזאת כדי לאפשר שימור נאות שלהם לטובת מחקרים עתידיים. כך מדענים אלו תורמים לא רק לקידום המדע באמצעות מחקריהם, אלא גם לתיעוד רציף של המגוון הביולוגי בישראל.
בנוסף לכך, אנו קולטים אוספים רבים שפותחו בידי אספנים פרטיים או מוסדיים, המעוניינים להבטיח את עתידם ואת הנגישות של כלל הקהילה המדעית אליהם.
תיעוד זה ישמש לעוד עשרות או מאות מחקרים נוספים.
הפריטים המגיעים לאוספים עוברים תהליך של שימור, ממוינים בקפידה, מזוהים לרמה הטקסונומית האפשרית ומוכנסים לבסיס נתונים ממוחשב. הזיהוי הטקסונומי הסופי של חסרי חוליות מתבצע לעיתים בסיוע מחקרים של מדענים מן הארץ ומחו"ל.
כיום אין יותר ציד פעיל של עופות או יונקים, והפריטים מקבוצות אלו המגיעים לאוסף הם בעיקר כאלו שמתו בשדה (דריסה, הרעלה וכיו"ב) ונאספו על ידי אנשי רשות הטבע והגנים. דגים וחסרי חוליות ימיים ויבשתיים נאספים במסגרת מחקרים שונים ומגיעים לאוספי הטבע. מחקרים אלו מתבצעים אך ורק עם היתרים של רשות הטבע והגנים. 

אוספים