פרופ' (אמריטוס) יוסי לויה

אוצר נלווה בגמלאות אוסף חסרי החוליות. 

פרטים נוספים...

פרופ' בלה גליל

אוצרת נלווית אוסף חסרי החוליות. 

 

ד"ר דויד פורת

אוצר נלווה אוסף החרקים ויועץ מקצועי למוזיאון
פרטים נוספים...

ד"ר ינון שרף

אוצר נלווה אוסף החרקים.

פרטים נוספים...

ד"ר יעל מנדליק

אוצרת נלווית אוסף החרקים.

פרטים נוספים...

ד"ר דני סימון

אוצר נלווה אוסף החרקים.

פרטים נוספים...

.