אוסף הדגים באוניברסיטת תל אביב כולל דגים שנאספו בישראל ובסביבה מאז שנות הארבעים של המאה העשרים. בנוסף מצויים באוסף דגים שנאספו במשלחות של חוקרים ישראלים וזרים בדרום ים סוף ובאיי הסיישלס. כמו כן מצויים דגים ממקומות רחוקים שנתרמו על ידי מדענים זרים. מטרת האיסופים היו לחקור ולתעד את הדגים ואת השינויים העוברים על המערכות האקוואטיות בהשפעת פעילות ישירה ועקיפה של האדם.

באוסף למעלה מ 14,000 יחידות אוסף עם למעלה מ 120,000 דגים. הדגים רשומים בבסיס נתונים ממוחשב הכולל את הנתונים הסיסטמטים של הדגים, נתוני איסוף שלהם (היכן נאספו הדגים, מתי וכו') ונתונים נוספים שנרשמו על ידי החוקרים. באוסף טייפים (type specimens) של דגי ים ומים מתוקים.

רוב הדגים נאספו בשלושה אזורים ביוגיאוגרפים :

  • דגי מים מתוקים - האוסף הגדול בעולם של דגי מים מתוקים מישראל והאזור. האוסף מתעד את השינויים שחלו במערכות המים בארץ משנות הארבעים. בין השאר יש דגימות של דגים מאגם החולה כולל 3 מינים שנכחדו (אחד מהם תואר כמין חדש למדע לאחר ההכחדה). בנוסף נמצאים באוסף מינים פולשים שנמצאו במקווי המים השונים.

  •  דגי ים סוף - כולל דגים מכל חלקי ים סוף (מאריתריאה ועד אילת). אוסף דגי שוניות האלמוגים מצפון ים סוף הוא מהגדולים בעולם מבחינת הייצוגיות של קבוצה זו.

  • דגי ים תיכון - רובם ממזרח הים התיכון. כולל את האוספים המקיפים ביותר בעולם של דגי ליטוראל ודגי עומק (מתחת ל1000- מטר) ממזרח הים התיכון (בין תורכיה ללוב).

האוספים משמשים מדענים ישראלים המשתמשים באוסף הדגים לצרכי מחקריהם. כמו כן משרת האוסף מדענים מארצות רבות בהן אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, דנמרק, דרום אפריקה, יפן, ישראל, ניו זילנד, ספרד, צרפת, קנדה, רוסיה, שוודיה שקיבלו בהשאלה דגימות למחקר וחלקם באו לארץ לעבוד באוספים.

בשנים האחרונות מופקדות באוסף דגימות רבות ממחקר המתעד את השינויים הנרחבים במגוון הביולוגי המתרחשים במזרח הים התיכון כתוצאה מהתחממות המים והמשך החדירה של מינים זרים מים סוף. ממחקר זה אנו למדים שמזרח הים התיכון הופך בהדרגה לשלוחה ביוגיאוגרפית של האוקיאנוס ההודי.

אוספים