אוסף הפטריות משמש כאוסף משווה למחקרים מדעיים ומסייע בהכנת קטלוגים של מיני פטריות מקומיים ואזוריים.
כמו כן, האוסף מהווה מאגר גנטי חשוב. האוסף באוניברסיטת תל- אביב מכיל יותר מ – 5500 פרטים, מ - 810 מינים, שנאספו במשך 40 שנה ע"י פרופ' ניסן בנימיני:
80 מינים של פטריריות, Myxomycetes
400 מינים של פטריות כובע, Agaricales
330 מינים של פטריות עילאיות, Ascomycomycotina ,Basidiomycotina 

לאחרונה עובר האוסף מיון וטיפול יסודי לקראת העברתו למוזיאון החדש ע'י ברוריה גל: 
החלפת מעטפות,הקלדה לקובץ נתונים דיגיטלי, הכולל נקודת ציון של מקום האיסוף, הוספת שמות עדכניים שהוחלפו עם השנים, ובדיקת פרטים בלתי מזוהים.

לאחר הפסקה של שנות איסוף, מתחדשים הסיורים והאיסוף בארץ ומתווספים גם מינים חדשים שטרם היו ידועים בארצנו.
לראשונה סוכם כל המידע והוכנה רשימת " מיני הפטריות בישראל " – צ'ק ליסט.

אוספים