פרסף חיוור : Rhinolophus mehelyi
שיוך טקסונומי: סדרת העטלפים, משפחת הפרספיים.
תפוצה מקורית: ידוע ממרכז הארץ וירושלים. תפוצתו כללה כנראה גם אזורים נוספים.
בית גידול: קינון במערות בחבל הים-תיכוני.
תפקיד אקולוגי: טורף חרקים.

הפרסף החיוור הוא עטלף שחי באזורים ים-תיכוניים. ישראל אהרוני דיווח על הפרטים האחרונים באזור תל אביב. מאז שנות השבעים נחשב מין זה לנכחד. הסברה המקובלת היא שהפרסף החיוור נכחד כתוצאה מהרעלות מכוונות של מערות בהן היו עטלפים. ההרעלות נועדו לפגוע בעטלפי פירות, הנחשבים כמזיק חקלאי. במקרים רבים, ההרעלות פגעו גם בעטלפי החרקים שגם שוכנים במערות. בנוסף, פרסף החיוור סבל כנראה גם מהרעלה משנית כתוצאה מאכילת חרקים מורעלים מריסוסים.

אוספים