שם לטיני: Torgos tracheliotus
שיוך טקסונומי: מחלקת העופות, סדרת דורסי היום, משפחת הניציים
שיוך טקסונומי לטיני: Class aves, Order Falsoniformes, Family Accipitridae
סטטוס בישראל: נכחד
תפוצה מקורית: ערבה והנגב.
בית גידול: ערבות מדבריות, וואדיות עם עצי שיטה.
תפקיד אקולוגי: שמירה על מאזן כמותי של טרפו.
עזניית הנגב מאוסף החולייתנים של אוניברסיטת תל אביב. צילום: עוז ריטנר
העדות הראשונה להימצאותה של עזניית הנגב בארץ היא משנת 1938. בשנה זו ניצודה עזניית נגב צעירה במדבר יהודה. בשנת 1946 נתפסה עזנייה נוספת, ורק אז החלו להתייחס אל עזניית הנגב כאל מין מקומי.
בשנות ה-50 של המאה ה-20 העריך פרופ' היינריך מנדלסון כי בנגב ובערבה הייתה אוכלוסייה של 25­-30 זוגות. הירידה במספריהן של עזניות הנגב החלה בשנות ה-50. עד אותן שנים ניזונו העזניות בעיקר מפגרים של עדרי בדואים בנגב. ירידה בכמות המזון הזמין כתוצאה מבריחה של הבדואים מהנגב פגעה בעזניות.
סיבות נוספות להיעלמותן של העזניות הן ירי והרעלות.
בשנות ה-70 הופיע גורם חדש אשר השפיע על אוכלוסיית עזניות הנגב – סחר בבעלי חיים. ידוע לפחות על 11 שניצודו בישראל והוברחו לגני חיות באירופה.
הקינון האחרון הידוע של עזניות נגב בארץ הוא בשנת 1989. מאז לא ידוע על ניסיונות קינון של עזניית הנגב.

אוספים